Manikandan & Ekanthika triumph

By NT Bureau Published on Jun 09, 2018 03:23 PM IST

Chennai: Manikandan and Ekanthika won tight fourth-rounds matches against Deepthesh and Mokshitha respectively in the sub-junior State-ranking table tennis tournament.

Results: (sub-juniors, fourth round): Boys: S Manikandan bt Deeptesh 3-2; Preyesh bt Muralidharan 3-0; Juber Khan bt Raghuram 3-2; Anuj Mahipal bt Charanvarshsan 3-2.

Roopan Santhosh bt Rahul 3-0; K Karthikeyan bt Jeffry 3-0; G Varun bt Dharshan Kothari 3-0; Iyan Bala Selbam bt Advaith 3-0.

Girls: Ekanhika bt Mokshitha 3-2; B Kavya Sree bt shreya Anand 3-1; Catheriintina bt CV Madhu Preetha 3-0.

KE Shruthika bt N Sharwani 3-2; MRR Preethi bt Krishna Priya 3-1.

Sathvika bt Mangala Nayagi 3-0; VS Nehal bt MR Pooja 3-1; Neha Jael bt CS Niveatha 3-2.